Object

Title: The influence of works by Giovanni da Pian del Carpine and Marco Polo on perceiving of the Mongolian civilisation by the Europeans ; Wpływ twórczości Jana di Piano Carpiniego i Marco Polo na postrzeganie cywilizacji mongolskiej przez Europejczyków

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The influence of works by Giovanni da Pian del Carpine and Marco Polo on perceiving of the Mongolian civilisation by the Europeans  
Wpływ twórczości Jana di Piano Carpiniego i Marco Polo na postrzeganie cywilizacji mongolskiej przez Europejczyków

Alternative title:

The influence of works by Giovanni da Pian del Carpine and Marco Polo on perceiving of the Mongolian civilisation by the Europeans

Creator:

Bańczyk, Alicja

Subject and Keywords:

medieval   travel literature   Del Carpine, Giovanni da Pian (ca 1182-1252)   Polo, Marco (1254-1323)  
średniowiecze   podróże   Polo,   Del Carpine, Giovanni da Pian (ca 1182-1252)   Polo, Marco (1254-1323)

Abstract:

The aim of this article is the analysis, how History of the Mongols of Giovanni da Pian del Carpine and Description of the World by Marco Polo influenced on the perception of the Mongolian civilization in the 13th century Europe. At the beginning of the elaboration there is a geographical horizon of the Europeans at the beginning of the 13th century and the influence of the Mongolian invasion on their perception of the Far East peoples presented. Next it is shown, how the emissary of the Pope Innocent IV, monk Giovanni da Pian del Carpine, depicted Mongols in his work, demythologising them and making them just normal people, who can be defeated in a fight. Subsequently Marco Polo provided the Europeans with description of a vision of an astonishing Mongolian empire of Kublai Khan. Then the article follows the steps of changing perception of Mongols in the 13th century Europe, starting from the mythical people sent as a penalty for sins to an efficiently managed empire governed by smart rulers  

Celem artykułu jest analiza, w jaki sposób Historia Mongołów Jana di Piano Carpiniego i Opisanie świata Marco Polo wpłynęły na postrzeganie cywilizacji mongolskiej w XIII-wiecznej Europie. Na początku opracowania zarysowany zostaje horyzont geograficzny Europejczyków na początku XIII wieku oraz wpływ mongolskiego najazdu na Europę Wschodnią na ich postrzeganie ludów Dalekiego Wschodu. Kolejno ukazane zostaje, w jaki sposób wysłannik papieża Innocentego IV, mnich Jan di Piano Carpini przedstawił w swoim dziele Mongołów, demitologizując ich i czyniąc z nich zwykłych ludzi, których da się pokonać w walce. Następnie przedstawiona zostaje wizja wspaniałego mongolskiego imperium Kubilaj Chana, roztoczona Europejczykom przez Marco Polo. Tym samym artykuł śledzi etapy zmiany postrzegania Mongołów w Europie w XIII wieku, od mitycznego ludu zesłanego jako kara za grzechy do sprawnie zarządzanego imperium, rządzonego przez zdolnych władców

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128445   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Jul 15, 2021

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

193

Number of object content views in PDF format

196

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101482

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information