Object

Planned object

Title: Problem obecności starożytnych Rzymian w Chinach od czasów panowania Dynastii Han do końca III w. n.e. w świetle wybranych chińskich kronik

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Authenticity of ancient Romans's appearance at China, since Han Dynasty to third century A.C, according to selected chinese chronicles and records

Creator:

Michalewicz, Katarzyna

Abstract:

Pomimo tego, że temat relacji chińsko–rzymskich w starożytności, od wielu lat jest obecny w świecie nauki, to nadal nie został w pełni opracowany. Artykuł ten ma na celu przedstawić hipotetyczne kontakty jakie mogły mieć miejsce pomiędzy starożytnymi Rzymianami a mieszkańcami Państwa Środka. Omawia takie wydarzenia jak: obecność na dworze chińskich cesarzy sztukmistrzów z Lijian, pomoc rzymskich mierniczych z Kokandu w obronie miasta Dayuan, kupiecką wyprawę Maesa Titianosa w głąb Azji, przybycie rzekomego rzymskiego poselstwa na dwór cesarza Huan w 166 r. n.e., pobyt kupca Leona na dworze cesarza Sun Quana oraz przybycie dwóch rzymskich poselstw do Państwa Środka w 282 i 284 r. n.e. W podsumowaniu przedstawione są wnioski dotyczące ustalenia pierwszego udokumentowanego pobytu Rzymian na terenie Państwa Środka, a także próba ustalenia przyczyn braku rozbudowanych kontaktów pomiędzy oboma mocarstwami w starożytności

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red. ; Jelonek, Barbara. Red. ; Sobieska, Agnieszka. Red.

Identifier:

ISSN 2451-2060 ; ISBN 978-83-65158-14-7

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa & Authors Wrocław 2018

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information