Obiekt

Tytuł: The transfer of values in families of genealogists ; Transmisja wartości w rodzinach genealogów

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The transfer of values in families of genealogists  
Transmisja wartości w rodzinach genealogów

Autor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

ORCID:

0000-0002-1508-5604

Temat i słowa kluczowe:

migration of Poles   genealogy   intergenerational transfer of values  
migracje Polaków   genealogia   międzygeneracyjne transmisja wartości

Abstrakt:

Genealogy has particular importance for Polish people, which is the result of Polish history and the fact that the country has changed its borders a number of times; it has been invaded and occupied, and Poles were subject to forced replacement, exile, repatriation, and emigration. Numerous Polish families have their roots in many countries, and the information about their heritage is held in the archives of a number of countries. Genealogical investigations become a common passion of entire families, which, at the same time, makes it possible to observe a clear and specific transmission of values in the families of genealogues. In the conducted research the following questions were formulated: What values are perceived as particularly important in the families of genealogues? How are they preserved? In the qualitative research the form of a short essay was employed. The essays were written by members of the families of genealogues. In the families of genealogues such values as a sense of belonging and identity, taking care of the image of the family, as well as a sense of “being needed” among the older generations, a sense of security among the adults, and common family adventure among children are clearly outlined. The values conveyed in family stories are a bond that connects representatives of different generations. Common goals in the care of the image of the family, nurturing a sense of belonging and identity guide both generations of the elderly and younger. The implementation of these goals also leads to mutual learning and strengthening the sense of individual value of family members.  
Genealogia wśród Polaków ma szczególne znaczenie, co wynika z historii tego kraju, który wielokrotnie zmieniał swoje granice, doświadczał najazdów i rozbiorów, przesiedleń, zesłań, repatriacji i emigracji. Wiele polskich rodzin ma korzenie sięgające kilku krajów, a informacji o swoim pochodzeniu poszukuje w archiwach różnych państw. Owe genealogiczne dociekania stają się wspólną pasją całych rodzin, co jednocześnie pozwala zaobserwować wyraźną i specyficzną transmisję wartości w rodzinach genealogów. W prowadzonych badaniach postawiono pytania: Jakie wartości uważane są za szczególnie ważne w rodzinach genealogów? W jaki sposób są one przenoszone pomiędzy pokoleniami? W jaki sposób są pielęgnowane? W badaniach – mających charakter jakościowy – wykorzystano formę krótkiego eseju, przygotowanego przez członków rodzin genealogów. W rodzinach genealogów silnie zarysowane są takie wartości: poczucie przynależności i tożsamości, dbałość o wizerunek rodziny, a także właściwe dla określonej generacji: poczucie „bycia potrzebnym” wśród pokoleń starszych, poczucie bezpieczeństwa wśród dojrzałych dorosłych i wspólną rodzinną przygodą dla najmłodszych. Przekazywane w rodzinnych opowieściach wartości stanowią spoiwo łączące przedstawicieli różnych pokoleń. Wspólne cele w postaci dbałości o wizerunek rodziny, pielęgnowanie poczucie przynależności i tożsamości przyświecają zarówno pokoleniom osób starszych, jak i młodszych. Realizacja tych celów prowadzi również do wzajemnego uczenia się od siebie i wzmacniania poczucia indywidualnej wartości członków rodziny.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94142

DOI:

10.23734/wwr20181.353.367

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

Licencja:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 lut 2021

Data dodania obiektu:

18 sty 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

66

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

80

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101433

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji