Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transmisja wartości w rodzinach genealogów

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

ORCID:

0000-0002-1508-5604

Subject and Keywords:

migracje Polaków   genealogia   międzygeneracyjne transmisja wartości

Abstract:

Genealogia wśród Polaków ma szczególne znaczenie, co wynika z historii tego kraju, który wielokrotnie zmieniał swoje granice, doświadczał najazdów i rozbiorów, przesiedleń, zesłań, repatriacji i emigracji. Wiele polskich rodzin ma korzenie sięgające kilku krajów, a informacji o swoim pochodzeniu poszukuje w archiwach różnych państw. Owe genealogiczne dociekania stają się wspólną pasją całych rodzin, co jednocześnie pozwala zaobserwować wyraźną i specyficzną transmisję wartości w rodzinach genealogów. W prowadzonych badaniach postawiono pytania: Jakie wartości uważane są za szczególnie ważne w rodzinach genealogów? W jaki sposób są one przenoszone pomiędzy pokoleniami? W jaki sposób są pielęgnowane? W badaniach – mających charakter jakościowy – wykorzystano formę krótkiego eseju, przygotowanego przez członków rodzin genealogów. W rodzinach genealogów silnie zarysowane są takie wartości: poczucie przynależności i tożsamości, dbałość o wizerunek rodziny, a także właściwe dla określonej generacji: poczucie „bycia potrzebnym” wśród pokoleń starszych, poczucie bezpieczeństwa wśród dojrzałych dorosłych i wspólną rodzinną przygodą dla najmłodszych. Przekazywane w rodzinnych opowieściach wartości stanowią spoiwo łączące przedstawicieli różnych pokoleń. Wspólne cele w postaci dbałości o wizerunek rodziny, pielęgnowanie poczucie przynależności i tożsamości przyświecają zarówno pokoleniom osób starszych, jak i młodszych. Realizacja tych celów prowadzi również do wzajemnego uczenia się od siebie i wzmacniania poczucia indywidualnej wartości członków rodziny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.353.367

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.