Object

Title: Living with a disabled child. Multidimensional adaptation of parents ; Życie z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielowymiarowość przystosowywania się rodziców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Living with a disabled child. Multidimensional adaptation of parents  
Życie z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielowymiarowość przystosowywania się rodziców

Creator:

Parchomiuk, Monika

ORCID:

0000-0002-0756-4242

Subject and Keywords:

child with disability   parents adaptation   life experiences   long lasting disability  
dziecko z niepełnosprawnością   rodzicielska adaptacja   doświadczenia życiowe   długotrwała niepełnosprawność

Abstract:

The article has a review type. The analysis included in this study concerns the experiences of parents raising children with disabilities. Its purpose is to identify the characteristic aspects of adapting mothers and fathers to live with a handicapped child, what are different from traditional indicators. A systematic review of Polish and foreign literature describing the issues of parental experience in the situation of a child’s disability was carried out. The study shows the dynamics and complexity of parenting, highlighted in the course of life. The article shows tendencies indicating positive changes occurring in the personal and social functioning of parents, but also confirming the presence of negative aspects. The paper presents the utility of applying the concept of transformation in explaining the essence of these complex experiences.  

Opracowanie ma charakter przeglądowy. Podjęta w nim analiza dotyczy doświadczeń rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest wyłonienie charakterystycznych aspektów przystosowywania się matek i ojców do życia z dzieckiem niepełnosprawnym, wykraczających poza tradycyjne wskaźniki. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury polskiej i obcej opisującej zagadnienia rodzicielskich doświadczeń w sytuacji niepełnosprawności dziecka. W opracowaniu pokazano dynamikę i złożoność rodzicielstwa, zaznaczającą się w przebiegu życia. Zobrazowano tendencje wskazujące na zmiany pozytywne, zachodzące w osobistym i społecznym funkcjonowaniu rodziców, ale również potwierdzające obecność aspektów negatywnych. W artykule pokazano użyteczność zastosowania koncepcji transformacji w wyjaśnianiu istoty złożonych doświadczeń rodziców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95529   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.305.322

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

587

Number of object content views in PDF format

653

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101430

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information