Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Życie z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielowymiarowość przystosowywania się rodziców

Creator:

Parchomiuk, Monika

ORCID:

0000-0002-0756-4242

Subject and Keywords:

dziecko z niepełnosprawnością   rodzicielska adaptacja   doświadczenia życiowe   długotrwała niepełnosprawność

Abstract:

Opracowanie ma charakter przeglądowy. Podjęta w nim analiza dotyczy doświadczeń rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest wyłonienie charakterystycznych aspektów przystosowywania się matek i ojców do życia z dzieckiem niepełnosprawnym, wykraczających poza tradycyjne wskaźniki. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury polskiej i obcej opisującej zagadnienia rodzicielskich doświadczeń w sytuacji niepełnosprawności dziecka. W opracowaniu pokazano dynamikę i złożoność rodzicielstwa, zaznaczającą się w przebiegu życia. Zobrazowano tendencje wskazujące na zmiany pozytywne, zachodzące w osobistym i społecznym funkcjonowaniu rodziców, ale również potwierdzające obecność aspektów negatywnych. W artykule pokazano użyteczność zastosowania koncepcji transformacji w wyjaśnianiu istoty złożonych doświadczeń rodziców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.305.322

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.