Object

Title: Mindfulness in family counseling and therapy experiences ; Praktyka uważności w pracy z rodziną. Z doświadczeń poradnictwa rodzinnego i terapii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mindfulness in family counseling and therapy experiences  
Praktyka uważności w pracy z rodziną. Z doświadczeń poradnictwa rodzinnego i terapii

Creator:

Ładyżyński, Andrzej

ORCID:

0000-0001-7455-4223

Subject and Keywords:

mindfulness   family counseling   therapy  
uważność   poradnictwo rodzinne   terapia

Abstract:

The aim of this article is to demonstrate the practice of mindfulness in the family counseling. Family counseling as well as therapy offers a lot of possibilities. There are at least a couple of schools of therapeutic work with the family. Every school has its own theories as well as effective and validated techniques. In such practice, virtues of the counselor and the quality of his therapeutic alliance between him and the family are especially important. Both features are connected with the issue of special gravity, namely with therapist’s mindfulness, which includes elementary and spontaneous openness to experience. It can be as well understood as a virtue, characteristic feature, remarkable ability to continuous improvement. The author referring to the source literature and his own experiences with working with families reflects upon the mindfulness of the therapist as a practice of upholding the non-judgemental attention, which fosters the process of accompanying the family, building the relationship with them, helping them and achieving the desired changes. The results demonstrate significance of the therapist’s mindfulness as an instrument facilitating better understanding of the family. The attitude of nurturing the attention, the art of insight and sympathy shaped by him supports the family in managing to get to a subtance of the problem. Mindfullness in work with the whole family (or its part) is a special challenge for a therapist. He tries to share his attention with every member of the family system. His mindfulness stimulates the family to practice resignation from inattention. Thus, it constitues a way to a mutual understanding as a consequence.  

Treść artykułu ukazuje praktykę uważności w terapii oraz poradnictwie rodzinnym. Poradnictwo oraz terapia rodziny posiada wiele różnych możliwości. Jest co najmniej kilka szkół pracy terapeutycznej ze wspólnotą rodziną. Każda z nich dysponuje własnymi teoriami oraz sprawdzonymi w praktyce i skutecznymi technikami oddziaływania. W pracy tego typu szczególne znaczenie posiadają cechy doradcy oraz jakość przymierza terapeutycznego budowanego przez niego z rodziną. Oba te czynniki wiążą się z kwestią szczególnej wagi. Jest nią uważność terapeuty polegająca na elementarnej oraz spontanicznej otwartości na doświadczenie. Może być również rozumiana jako: cecha, właściwość, niezwykła umiejętność wymagająca nieustannego doskonalenia. Autor odnosząc się do literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń pracy z rodzinami snuje refleksję nad uważnością terapeuty rodzinnego jako praktyką podtrzymywania nieoceniającej uwagi, która sprzyja procesowi towarzyszenia rodzinie, budowania z nią więzi i pomocy oraz osiągania przez nią pożądanych zmian. Wnioski ukazują znaczenie postawy uważności doradcy jako narzędzia umożliwiającego lepsze (z)rozumienie rodziny. Kształtowana przez pomagającego postawa kultywowania uwagi, sztuki dobrego patrzenia oraz współczucia wspomaga rodzinę w radzeniu sobie w dotarciu do istoty problemu. Uważność w pracy z całą rodziną (lub jej częścią) stanowi szczególne wyzwanie dla prowadzącego proces terapeutyczny. Doradca stara się obdzielić swoją uważnością wszystkich członków systemu rodzinnego. Jego uważność stymuluje również członków rodziny do praktykowania rezygnacji z nieuwagi. Stanowi więc w konsekwencji drogę do wzajemnego zrozumienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94138   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.277.287

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

243

Number of object content views in PDF format

281

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101428

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information