Obiekt

Tytuł: Images of the child created by parenting websites ; Wizerunki dziecka kreowane przez strony parentingowe

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Images of the child created by parenting websites  
Wizerunki dziecka kreowane przez strony parentingowe

Autor:

Kubiak-Szymborska, Ewa   Furtak, Olga

ORCID:

0000-0003-0646-911X   0000-0002-7421-5368

Temat i słowa kluczowe:

child   mediatization   parenting websites   image  
dzieci   mediatyzacja   strony parentingowe   wizerunek

Abstrakt:

The issues of the child (and also of childhood) are relatively often addressed in various publications, revealing the multiplicity of aspects and contexts of these categories. The aim of this text is to consider the „child” category in the context of the phenomenon of mediatization which, in particular, comes down to looking at it from the perspective of the most popular parenting websites. Both images with a positive emotional charge as well those with a negative and ambivalent one are discussed in the text. They do not exhaust the spectrum of images of the child, but comprise those that appear most often on these websites and constitute a certain „added value” to the images presented by other researchers, looking at the child from the perspective of TV series and television programmes, or commercials. The review and analysis of parenting websites indicate that in the vast majority they present the image of the child, defined in this text as a child at risk, regardless of whether this risk lies in the enormous mass of disease causative agents (highest frequency), or in other factors related to the care and upbringing of the child, and the circumstances and conditions in which they take place (lower frequency). It gives rise to specific consequences. On the one hand, exhibiting such an image provides parents with the necessary knowledge sensitizing them to all kinds of factors that mayturn out to be unfavourable to the child’s development while, on the other hand, creating such an image may result in parents’ excessive and unjustified fear of being a parent, or in being overprotective when caring for the child. Therefore, it is important to make parents aware of the fact that using parenting websites they should do so with caution and the necessary detachment from the information provided in them and, above all, keep common sense in assessing the content they come in contact with.  
Celem badań jest usytuowanie kategorii „dziecka” w kontekście zjawiska mediatyzacji sprowadzonego w szczególności do patrzenia nań przez pryzmat najbardziej popularnych serwisów parentingowych. W tekście omawiane są zarówno wizerunki o pozytywnym ładunku emocjonalnym, jak i negatywnym a także ambiwalentnym. Nie wyczerpują one spektrum obrazów dziecka, ale obejmują te, które pojawiają się najczęściej na owych stronach i stanowią pewną „wartość dodaną” do wizerunków prezentowanych przez innych badaczy, patrzących na dziecko przez pryzmat m.in. seriali i programów telewizyjnych czy reklam. Przegląd i analiza stron parentingowych wskazują, iż w zdecydowanej większości prezentują one wizerunek dziecka, określony w niniejszym tekście dzieckiem zagrożonym, bez względu na to czy owo zagrożenie tkwi w olbrzymiej masie czynników chorobowych (frekwencyjność najwyższa) czy też w innych czynnikach związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz okolicznościach i warunkach, w jakich się to odbywa (frekwencyjność niższa). Rodzi to określone konsekwencje. Z jednej strony eksponowanie takiego wizerunku dostarcza rodzicom niezbędnej wiedzy uczulając ich na wszelkiego rodzaju czynniki, które mogą okazać sie niekorzystnymi dla rozwoju dziecka, z drugiej strony kreowanie takiego wizerunku może wywołać nadmierny i nieuzasadniony lęk rodziców przed pełnieniem roli rodzicielskiej lub też przesadną nadtroskliwość w opiece nad dzieckiem. Stąd też ważne jest uświadamianie rodzicom faktu, by korzystając ze stron parentingowych czynić to z rozwagą i niezbędnym dystansem do podawanych tam informacji a przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek w ocenie treści, z którymi się stykają.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94137

DOI:

10.23734/wwr20181.259.275

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

Licencja:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 lut 2021

Data dodania obiektu:

18 sty 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

151

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

202

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101427

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji