Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wsparcie rodziców biologicznych i zastępczych w wychowaniu dzieci – oczekiwania a rzeczywistość

Creator:

Lasota, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-6128-7859

Subject and Keywords:

rodzice zastępczy ; rodzice biologiczni ; wsparcie oczekiwane ; wsparcie otrzymywane

Abstract:

Celem prezentowanych badań było ukazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy rodzicami zastępczymi i biologicznymi w doświadczaniu trudności rodzicielskich. Jedna z głównych hipotez zakłada istnienie różnic pomiędzy rodzicami biologicznymi a rodzicami zastępczymi w zakresie poczucia wsparcia otrzymywanego oraz oczekiwanego od osób bliskich i obcych. Uzyskane wyniki badań sugerują istnienie różnic pomiędzy rodzicami biologicznymi a rodzicami zastępczymi w zakresie odczuwania poczucia wsparcia udzielanego przez inne osoby. Specjaliści, instytucje, inni rodzice, nauczyciele stanowią większe źródło wsparcia dla rodziców zastępczych niż dla rodziców biologicznych. Partnerzy, rodzina, przyjaciele (osoby bliższe) są większym źródłem wsparcia dla rodziców biologicznych niż dla rodziców zastępczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20181.225.240

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

CC BY-SA 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.