Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie miesięcznika „Rodzina Polska” (1927–1939)

Creator:

Michalski, Grzegorz

ORCID:

0000-0003-2711-676X

Subject and Keywords:

czasopismo „Rodzina Polska”   Druga Rzeczypospolita   kobieta w rodzinie katolickiej

Abstract:

Celem artykułu jest wyodrębnienie z szerokiego wachlarza problematyki podejmowanej na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów miesięcznika „Rodzina Polska” – czasopisma ilustrowanego o profilu społecznokulturalnym, tych treści, z których „wyczytać” można prezentowaną przez redaktorów wizję roli kobiety w rodzinie katolickiej.W prowadzonych badaniach nad czasopismem „Rodzina Polska” wykorzystano metodę analizy treści. Rezultaty przeprowadzonych analiz pozwalają na wyrażenie opinii, że czasopismo w pierwszej kolejności widziało w kobiecie matkę zapewniającą opiekę i zdrowie swojemu potomstwu, świadomą istniejących wielu zagrożeń, mogących zakłócić jego proces rozwojowy. Postrzegana była również jako pierwsza i najważniejsza wychowawczyni, kierująca swoimi dziećmi aż do osiągnięcia przez nie dorosłości, dbająca o gruntowne zakorzenienie w nich wartości religijno-moralnych, a także przygotowująca je do przyszłego życia rodzinnego. Do zadań kobiecych zaliczano także takie prowadzenie domu, które miało zapewniać ład i porządek, spokój i harmonię wszystkim jego mieszkańcom. Życia kobiety nie sprowadzano jedynie do czynności wykonywanych na rzecz rodziny. Uważano, że powinna podejmować aktywność w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, głównie o charakterze chrześcijańskim oraz angażować się w prace społeczne na rzecz potrzebujących. Widziano dodatkowo potrzebę szerszego kształcenia płci żeńskiej umożliwiającego wykonywanie zawodu. Nie przeciwstawiano się bowiem, a wręcz rozumiano konieczność podejmowania przez niektóre żony i matki pracy zarobkowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.101.115

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1927–1939

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.