Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Karaimskie tradycje i aspiracje oświatowe w XIX/XX wieku (zarys problemu)

Creator:

Wróblewska, Urszula

ORCID:

0000-0003-3585-3903

Subject and Keywords:

Karaimi ; tradycja ; oświata ; wychowanie rodzinne ; nauczyciele

Abstract:

Rodziny karaimskie kultywowały tradycje swoich przodków, a umiłowanie do nauki było przekazywana kolejnym pokoleniom. Źródłem kształtowania postaw karaimskich była rodzina, pierwotne i najbliższe środowisko wychowawcze, które wpajało dziecku wartości religijne i uczyło języka macierzystego. Pomimo znaczenia środowiska rodzinnego to jednak wychowanie w znacznym stopniu zależało od sytuacji finansowej i statusu społecznego rodziny. W gminach karaimskich w XIX/XX wieku przy kienesach funkcjonowały tradycyjne szkółki religijne zwane midraszami. W przekazywaniu wiedzy religijnej ważną rolę pełnili nauczyciele, którzy uczyli zasad i praktyk religii oraz języka karaimskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20181.017.032

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX-XX w.

Access rights:

CC BY-SA 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.