Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia Policji wobec zgromadzeń

Creator:

Witkowski, Tomasz

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń ; prawo zgromadzeń publicznych ; bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń ; prawo policji w zgromadzeniach ; policja w zgromadzeniach ; pokojowe zgromadzenia ; bezpieczeństwo imprez publicznych ; porządek publiczny zgromadzeń ; bezpieczeństwo zgromadzeń ; użycie siły przez policje ; uprawnienia policji ; nadzór policji w zgromadzeniach ; zgromadzenia

Abstract:

Doświadczenie ostatnich kilku lat uczy, że zabezpieczenie zgromadzeń to dla Policji coraz poważniejsze wyzwanie oraz większe możliwości wpływania na organizatorów imprez, ale także coraz wyższe wymagania stawiane policjantom realizującym te zabezpieczenia bezpośrednio na miejscu odbywania się zgromadzenia. Celem pracy jest wskazanie zadań Policji w realizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Omówione zostanie prawo do zgromadzeń w świetle Konstytucji RP i innych aktów prawnych. Przedstawiona zostanie tu definicja i istota zgromadzenia i zgromadzenia publicznego. Scharakteryzowana zostanie wolność do zgromadzeń wynikająca z Konstytucji RP. Omówione zostanie prawo do zgromadzeń zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Tomasz Witkowski