Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liczba uczestników zgromadzenia i jej znaczenie prawne w obecnym i dawnym prawie o zgromadzeniach

Creator:

Bartoszewicz, Michał

Subject and Keywords:

zgromadzenie   liczba uczestników   wolność zgromadzeń   notyfikacja

Abstract:

Korzystanie z wolności zgromadzeń może przybierać zróżnicowane formy, ale obiektywny sens wyrazu „zgromadzenie” musi zakładać spełnienie kilku warunków. Z pewnością nie jest nim masowy udział, lecz z drugiej strony nie jest możliwe uznanie wystąpienia jednej tylko osoby za zgromadzenie. Autor niniejszego artykułu uważa liczbę trzech zgromadzonych za wystarczającą. Minimalna liczba uczestników zgromadzenia publicznego była elementem definicji ustawy – Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. wyznaczającej przedmiot regulacji, o czym nie było wzmianki w objaśnieniach zawartych w poprzednich ustawach. Pojawia się pytanie, czy celowe jest odnoszenie się do liczebności uczestników zgromadzenia w definicji ustawowej lub w innych przepisach dotyczących zakresu ingerencji prawa w wolność zgromadzeń. Z pewnością badanie liczby uczestników jest obarczone kilkoma trudnościami. Autor rozważa, czy mimo istotnych zastrzeżeń co do tego kryterium definicyjnego nie mogło ono, przy bardziej prowolnościowej wykładni spełniać pozytywnej roli.Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 września 2014 r., K 44/12 orzekł o niekonstytucyjności ujęcia liczby osób w definicji zgromadzenia, wskazując zwłaszcza na brak regulacji i ochrony prawnej zgrupowań łączących mniej niż piętnaście osób. Tej cechy nie zawiera już definicja zawarta w nowej ustawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Michał Bartoszewicz