Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kp 1/17 dla konstytucyjnej wolności zgromadzeń

Creator:

Haczkowska, Monika

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń ; prawo do sądu ; ograniczenie wolności i praw człowieka ; wyrok afirmatywny Trybunału Konstytucyjnego ; skutki wyroku TK ; niewłaściwy skład TK ; konstytucja ; zgromadzenie cykliczne ; wyrok nieistniejący ; zasada równości

Abstract:

Trybunał Konstytucyjny w wyroku Kp 1/17 stwierdził zgodność z Konstytucją nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Ustawa ta wprowadziła tzw. zgromadzenia cykliczne. Jednak prima facie ustawa jest sprzeczna z międzynarodowymi standardami ochrony wolności i praw człowieka oraz fundamentalnymi zasadami, takimi jak zasada równości, prawo do sądu czy lex retro non agit. Ponadto wątpliwości budzi niewłaściwy skład TK. Skutkiem wyroku TK Kp 1/17 jest ograniczenie wolności zgromadzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Monika Haczkowska