Object

Title: Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Adamczyk Marcin, Szuflet Oskar

Abstract:

Niniejsza praca napisana została w układzie chronologiczno – problemowym i składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i podsumowania. W pierwszym rozdziale zaprezentowany zostanie stan aktualnych badań w interesującym autorów obszarze oraz szczegóły na temat warsztatu naukowego i materiału badawczego. Kolejne rozdziały pracy zostaną poświęcone trzem następującym po sobie administracjom prezydenckim: Harry’ego Trumana, Dwighta Eisenhowera i Johna F. Kennedy’ego. Zastosowany podział stanowi swoisty rodzaj systematyzacji problematyki i wynika rzecz jasna z historii zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Indochinach. Opis i wyjaśnienie dorobku kadencji Trumana i Eisenhowera znajdą swoje miejsce w rozdziale drugim i trzecim – poprzez wzgląd na kształtowanie się za ich rządów planu ramowego dla globalnej polityki Stanów Zjednoczonych. W jego konsekwencji doszło do zaangażowania USA w konflikt w Indochinach. Ponadto obie kadencje charakteryzują działania wyłącznie o charakterze niemilitarnym, wobec czego okres ten stanowi swoiste preludium do dalszych rozważań. Z powyższych powodów podsumowanie dorobku administracji Trumana i Eisenhowera zostanie umieszczone w rozdziale czwartym. Biorąc pod uwagę, iż kluczowe decyzje eskalujące obecność Stanów Zjednoczonych w Wietnamie zostały podjęte za kadencji prezydenta Kennedy’ego, opis i ocena jego dorobku wyodrębnione będą w rozdziale piątym. Polityka administracji JFK wpłynęła determinująco na przyszłe wydarzenia – zbudowała fundament pod jawne i bezpośrednie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Całościowe podsumowanie efektów polityki administracji Kennedy’ego znajdzie miejsce w odrębnym rozdziale szóstym, stanowiącym jednocześnie kompleksowe zakończenie analizy polityki Stanów Zjednoczonych wobec Indochin do 22 listopada 1963 r. Jako, iż niniejsza praca oparta jest o holistyczne ujęcie faktów historycznych i ich determinantów, jej część eksplanacyjna zostanie ujęta łącznie w rozdziałach czwartym i szóstym. Podział zakończenia podyktowany był potrzebą zachowania ciągu przyczynowo–skutkowego prowadzonych badań. Pracę zwieńczy swoisty substytut zakończenia, będący przyczynkiem do dyskusji, której celem jest ramowe wyznaczenie dalszej problematyki badawczej.

Place of publishing:

Poznań

Publisher:

Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski

Date issued:

2017

Resource Type:

książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93922 ; ISBN 978-83-62710-43-0

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Dec 10, 2018

In our library since:

Dec 10, 2018

Number of object content hits:

113

Number of object content views in PDF format

151

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100570

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information