Object

Title: Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku

Creator:

Adamczyk, Marcin   Szuflet, Oskar

Subject and Keywords:

Indochina   USA   Vietnam   containment   Harry Truman   Dwight Eisenhower   John F. Kennedy  
Indochiny   USA   Wietnam   doktryna powstrzymywania   Truman, Harry   Eisenhower, Dwight   Kennedy, John F.

Abstract:

This work has been written with view of a chronological – problem order. It consists five chapters, a preface and summary. In the first chapter there will be presented the current state of research in the field within the authors’ interest. It contains the details concerning authors’ research workshop and research materials. The following chapters will be devoted to three consecutive presidential administration: Harry Truman’s, Dwight Eisenhower’s and John F. Kennedy’s. The division applied in this work constitutes the unique kind of the problem systematizations and this division comes out evidently from the history of United States engagement in Indochina. The description and explanation of the output of Truman’s and Eisenhower’s term of office will be found in chapters two and three. The reason of including this analysis in those chapters is fact of shaping of the US global policy framework during their presidency. The effect of this framework was the engagement of the USA in the Indochina conflict. It is worth mentioning that both administrations has narrowed down their activities in that region solely to nonmilitary kind. Thus this period has been a good introductory ground for further consideration. Chapter four will include the summary of their political output. For this reason the authors have taken into account that key decisions escalating USA involvement in Vietnam had been made during JFK’s presidency. Therefore the description and the assessment of his office output will be specified in chapter five. Furthermore it is worth mentioning that Kennedy administration policy determined future events, as it laid down the foundation for open and direct American engagement on the peninsula. The complex summary of the effects the of John F. Kennedy’s tenure will be specified in the chapter six. It will simultaneously constitute a complex overview of US policy regarding Indochina till 22nd of November 1963. Due to the fact that this essay is has been based on holistic approach to historical facts and its determinants, its explanation part will be put into chapters four and six. The division of the summary has been cause by the need to preserve the cause-effect relationship of the carried research. The work will be culminated by a kind of resume which can be a pretext starting point for the discussion and further research.  

Niniejsza praca napisana została w układzie chronologiczno – problemowym i składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i podsumowania. W pierwszym rozdziale zaprezentowany zostanie stan aktualnych badań w interesującym autorów obszarze oraz szczegóły na temat warsztatu naukowego i materiału badawczego. Kolejne rozdziały pracy zostaną poświęcone trzem następującym po sobie administracjom prezydenckim: Harry’ego Trumana, Dwighta Eisenhowera i Johna F. Kennedy’ego. Zastosowany podział stanowi swoisty rodzaj systematyzacji problematyki i wynika rzecz jasna z historii zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Indochinach. Opis i wyjaśnienie dorobku kadencji Trumana i Eisenhowera znajdą swoje miejsce w rozdziale drugim i trzecim – poprzez wzgląd na kształtowanie się za ich rządów planu ramowego dla globalnej polityki Stanów Zjednoczonych. W jego konsekwencji doszło do zaangażowania USA w konflikt w Indochinach. Ponadto obie kadencje charakteryzują działania wyłącznie o charakterze niemilitarnym, wobec czego okres ten stanowi swoiste preludium do dalszych rozważań. Z powyższych powodów podsumowanie dorobku administracji Trumana i Eisenhowera zostanie umieszczone w rozdziale czwartym. Biorąc pod uwagę, iż kluczowe decyzje eskalujące obecność Stanów Zjednoczonych w Wietnamie zostały podjęte za kadencji prezydenta Kennedy’ego, opis i ocena jego dorobku wyodrębnione będą w rozdziale piątym. Polityka administracji JFK wpłynęła determinująco na przyszłe wydarzenia – zbudowała fundament pod jawne i bezpośrednie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Całościowe podsumowanie efektów polityki administracji Kennedy’ego znajdzie miejsce w odrębnym rozdziale szóstym, stanowiącym jednocześnie kompleksowe zakończenie analizy polityki Stanów Zjednoczonych wobec Indochin do 22 listopada 1963 r. Jako, iż niniejsza praca oparta jest o holistyczne ujęcie faktów historycznych i ich determinantów, jej część eksplanacyjna zostanie ujęta łącznie w rozdziałach czwartym i szóstym. Podział zakończenia podyktowany był potrzebą zachowania ciągu przyczynowo–skutkowego prowadzonych badań. Pracę zwieńczy swoisty substytut zakończenia, będący przyczynkiem do dyskusji, której celem jest ramowe wyznaczenie dalszej problematyki badawczej.

Place of publishing:

Poznań

Publisher:

Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski

Date issued:

2017

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93922   ISBN 978-83-62710-43-0

Language:

pol

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2022

In our library since:

Dec 10, 2018

Number of object content hits:

1 677

Number of object content views in PDF format

1716

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100570

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information