Object

Title: Umowa cywilno-prawna jako umowa agencyjna w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa cywilno-prawna jako umowa agencyjna w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi

Alternative title:

The civil-law contract as agency contract in the context of cooperation with business entities

Creator:

Firlit, Jarosław

Subject and Keywords:

civil-law contract   agency contract   responsibility of the agent   cooperation with business entities  
umowa cywilno-prawna   umowa agencyjna   odpowiedzialność agenta   współpraca z podmiotami gospodarczymi

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The following paper analyses the civil law contract as agency contract in the context of cooperation with business entities in light of prevailing legal provisions. The contract, as a necessary legal basis which details the type of performed actions as well as the salary of the person receiving the salary, in case of any litigation can become in the future an element of proof in the process of vindication of ones rights and responsibilities when bad execution of commission is occurring. The goal of this paper is to present the types of currently existing contracts and to describe their unique characteristics in light of prevailing legal provisions. Because of the specific nature of this paper the main research method will be an objective analysis of the current legal order and empirical experience aimed at systematizing the most important issues concerning the responsibility of parties of a civil-law contract. With a proper analysis and understanding of the aforementioned factors and with an appreciation of practical provisions we can secure our rights stemming from the contract, such as our salary and the time of payment  

Przedmiotowy referat obrazuje umowę cywilno-prawną jako umowę agencyjną w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Umowa jako niezbędna podstawa prawna uwzględniająca rodzaj wykonywanych czynności jak i wynagrodzenie osoby przyjmującej wynagrodzenie w przypadku jakikolwiek sporów sądowych stanowi w przyszłości element dowodowy przy dochodzeniu swoich praw i obowiązków podczas złego wykonywania zlecenia. Celem referatu jest przedstawienie rodzajów obecnie występujących umów oraz wyjaśnienie ich specyficznych cech w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na charakter referatu główną metodą badawczą będzie obiektywna analiza aktualnego porządku prawnego oraz doświadczenia praktycznego mającego na celu usystematyzowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących odpowiedzialności stron zawierających umowę cywilno-prawną. Przy odpowiedniej analizie i zrozumieniu wyżej opisanych czynników z uwzględnieniem zasad praktycznych możemy zabezpieczyć swoje prawa wynikające z tytułu zawarcia umowy m.in. swoje wynagrodzenie i czas zapłaty

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93978   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

1 525

Number of object content views in PDF format

1616

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100520

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information