Obiekt

Tytuł: Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich w ramach działalności portalu internetowego w praktyce sądowej na tle wyroku SA w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 600/16

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich w ramach działalności portalu internetowego w praktyce sądowej na tle wyroku SA w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 600/16

Tytuł odmienny:

Methods of setting the amount of compensation in the event of copyright infringement in the context of web portal activities in judicial practice against the background of the judgment of Court of Appeal in Warsaw of August 29 2017 in case VI ACa 600/16

Autor:

Skibicki, Rafał

Temat i słowa kluczowe:

copyright   internet   compensation   copyright infringement   illegal distribution  
prawa autorskie   internet   odszkodowania   naruszenie praw autorskich   nielegalne rozpowszechnianie

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

Never before has the infringement of copyrights been such an easy task. The main reason behind that is the Internet and the illegal sharing of the works which goes together with it. It is often said that law can not keep up with the technic. The same happens in this case. What is more, it seems that latest judgments have even weakened the protection of copyrights. In my paper I describe claims available for the authors, with a particular consideration of the claim for compensation for damages on general terms, especially in the light of the precedent judgment of the Court of Appeal in Warsaw from August 29, 2017 (case reference number: VI ACa 600/16)  
Naruszenie praw autorskich nie było nigdy wcześniej tak proste i banalne jak obecnie. Olbrzymie znaczenie w tej materii ma zwłaszcza Internet, a co za tym idzie nielegalne rozpowszechnianie za jego pomocą utworów. Często powtarza się, że prawo nie może nadążyć za techniką. Podobnie jest i w tym przypadku. Co więcej wydaje się, że orzecznictwo sądowe osłabia dotychczasową ochronę praw autorskich. W artykule omawiam dostępne roszczenia uprawnionemu, ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, zwłaszcza w świetle precedensowego orzeczenia sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 VIII 2017 r., sygn. akt VI ACa 600/16

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93977

Język:

pol   eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-11

Data dodania obiektu:

2018-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

78

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

91

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100519

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji