Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich w ramach działalności portalu internetowego w praktyce sądowej na tle wyroku SA w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 600/16

Creator:

Skibicki, Rafał

Subject and Keywords:

prawa autorskie   internet   odszkodowania   naruszenie praw autorskich   nielegalne rozpowszechnianie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Naruszenie praw autorskich nie było nigdy wcześniej tak proste i banalne jak obecnie. Olbrzymie znaczenie w tej materii ma zwłaszcza Internet, a co za tym idzie nielegalne rozpowszechnianie za jego pomocą utworów. Często powtarza się, że prawo nie może nadążyć za techniką. Podobnie jest i w tym przypadku. Co więcej wydaje się, że orzecznictwo sądowe osłabia dotychczasową ochronę praw autorskich. W artykule omawiam dostępne roszczenia uprawnionemu, ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, zwłaszcza w świetle precedensowego orzeczenia sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 VIII 2017 r., sygn. akt VI ACa 600/16

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm