Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka umów rachunku bankowego – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Bank account agreement issues – selected problems

Creator:

Nowak, Martyna

Subject and Keywords:

umowa rachunku bankowego ; egzekucja sądowa z wierzytelności z rachunków bankowych ; egzekucja sądowa z wynagrodzenia ; obowiązek posiadania rachunku bankowego

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zagadnień problemowych związanych z umowami rachunku bankowego. Autorka, dostrzegając masowość występowania tego typu umów cywilnoprawnych, prezentuje wybrane problemy związane z praktyką obrotu gospodarczego. Zajmuje ona stanowisko krytyczne wobec obowiązujących rozwiązań legislacyjnych. Ramy opracowania zasadzają się na analizie wybranych zagadnień związanych z obowiązkiem posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę, problematyką rozczłonkowania regulacji w kilku aktach prawnych, a także tematem egzekucji sądowej z rachunku bankowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm