Object

Title: Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za cywilnoprawne zobowiązania spółki na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za cywilnoprawne zobowiązania spółki na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych

Alternative title:

Legal nature of a liability of members of a Management Board of a LLC for the company’s civil obligations pursuant to Article 299 of the Code of Commercial Companies

Creator:

Nowak, Aleksandra

Subject and Keywords:

management   LLC   liability  
zarząd   spółka z o.o.   odpowiedzialność

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The construction of Article 299 of the Code of Commercial Companies demonstrates that in order to hold the management board liable, it is sufficient for the creditor to demonstrate the existence of the obligation and the ineffectiveness of execution against the company. Hence, the board members responsibility appears as a liability under guarantee. On the other hand, conditions under which member of the board can absolve himself thereof imply delictual character of the liability. Consequently, legal nature of the liability of members of a Management Board of a limited liability company for the company’s civil obligations, notwithstanding the firm stance taken by the Supreme Court, remains subject to major controversy. It is therefore – nearly 10 years since the Supreme Court’s conclusive rulling on the matter – high time to to adress the aforementioned issues by reformulating conclusions de lege ferenda  

Brzmienie art. 299 Kodeksu spółek handlowych nie pozwala na jednoznaczne określenie charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Z jednej bowiem strony w art. 299 § 1 k.s.h. ustawodawca ujmuje tę odpowiedzialność w sposób właściwy przypadkom odpowiedzialności gwarancyjnej, z drugiej natomiast w § 2 tegoż artykułu nadaje jej znamiona deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Jakkolwiek zagadnienie charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania doczekało się jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego, problematyka ta wciąż rodzi rozbieżności w doktrynie. Dlatego też, bez mała 10 lat po rozstrzygnięciu przez Sąd Najwyższy w przedmiocie charakteru tytułowej odpowiedzialności, rozważyć należy ponowne wyrażenie de lege ferenda postulatu jednoznacznego, ustawowego uregulowania analizowanej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93974   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

3 321

Number of object content views in PDF format

4266

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100516

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information