Object

Title: Powstanie i funkcjonowanie radykalnych ugrupowań islamskich na Filipinach : analiza działalności Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro oraz Grupy Abu Sajjaf

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powstanie i funkcjonowanie radykalnych ugrupowań islamskich na Filipinach : analiza działalności Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro oraz Grupy Abu Sajjaf

Alternative title:

Establishment and functioning of radical Islamic groups in Philippines : analysis of the Moro Islamic Liberation Front and Abu Sajaf Group activities

Creator:

Raptis, Marta

Subject and Keywords:

Philippines   terrorism   Moro Islamic Liberation Front   Abu Sayyaf  
Filipiny   terroryzm   Islamski Front Wyzwolenia Moro   Grupa Abu Sajaf

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In recent years we can observe the intensified development of terrorist organizations activities that pose serious threats to broadly understood international security. Although terrorist groups have emerged and operate in every region of the world, the attention of researchers is focused primarily on the Middle Eastern islamic groups. Meanwhile, the issue of the intensity of radical terrorist organizations on the Southeast Asia and South Asia territory is an equally dangerous phenomenon. Far East terrorism, however, develops not only in countries where Muslims prevail, which is perfectly illustrated by the example of a state called the “Christian bastion of Asia” – the Republic of Philippines. The aim of the author will be presenting the genesis, specifics and actions taken by the Abu Sayyaf Group and the Moro Islamic Liberation Front. The article will also present a policy on terrorism led by the President Rodrigo Duterte  

W ostatnich latach zaobserwować można zintensyfikowany rozwój działalności organizacji terrorystycznych, które stanowią poważne zagrożenia dla szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego. Chociaż w każdym regionie świata powstały i funkcjonują ugrupowania terrorystyczne, to uwaga badaczy skupiona jest przede wszystkim na bliskowschodnich grupach islamskich. Tymczasem kwestia natężenia radykalnych organizacji terrorystycznych na terytorium Azji Południowo-Wschodniej i Południowej jest zjawiskiem w równym stopniu niebezpiecznym. Skalę tego problemu bez wątpienia potwierdzają bardzo brutalne sposoby działań tychże ugrupowań islamskich, które przejawiają się za pośrednictwem przeprowadzania wielu akcji terrorystycznych. Koniecznym jest również uwzględnienie, iż w państwach regionu Azji i Pacyfiku (szczególnie na obszarach Indii, Indonezji, jak również Pakistanu) żyje wielu wyznawców islamu. W społeczeństwach państw powyżej wymienionych, w błyskawicznym tempie rozpowszechniają się koncepcje wahhabickie oraz salafickie. Zjawisko terroryzmu na Dalekim Wschodzie rozwija się jednak nie tylko w państwach, w których przeważają muzułmanie, co doskonale obrazuje przykład państwa zwanego „chrześcijańskim bastionem Azji” – czyli Republiki Filipińskiej. Spośród stu milionów mieszkańców Filipin, aż 85% z nich jest wyznania chrześcijańskiego. Celem autorki będzie zaprezentowanie genezy, specyfiki oraz działań podejmowanych przez filipińskie organizacje terrorystyczne – Grupę Abu Sajaf oraz Islamski Front Wyzwolenia Moro. W artykule również ukazana zostanie polityka wobec terroryzmu prowadzona przez filipińskiego przywódcę – prezydenta Rodrigo Duterte. Prelegentka dokona analizy tematu w oparciu o metodologię historyczną, przegląd materiałów źródłowych oraz najnowszych wiadomości

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93970   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

495

Number of object content views in PDF format

594

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100070

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information