Kolekcja

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcja Dziedzictwo kulturowe obejmuje cyfrowe kopie szczególnie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych, zbiorów kartograficznych, zbiorów graficznych.

podrzędne

Kolekcji: 9

Korzeń drzewa kolekcji. Tutaj nie należy nic przypisywać!

Zasób zawiera cyfrowe wersje największego zbioru starych drukó…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie największego zbioru rękopisó…

Korzeń drzewa kolekcji. Tutaj nie należy nic przypisywać!

Korzeń drzewa kolekcji. Tutaj nie należy nic przypisywać!

Zasób obejmuje cyfrowe wersje atlasów, map, planów i widok&…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie rysunków, rycin, ekslibrisów, …

Zasób obejmuje cyfrowe wersje wydawnictw i rękopisów nutowych…

Korzeń drzewa kolekcji. Tutaj nie należy nic przypisywać!

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji