Kolekcja

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa prezentować będzie zarówno zdigitalizowane dzieła prawnicze mające wartość historyczną jak również profesjonalne materiały edukacyjne i naukowe wspomagające proces dydaktyczny oraz badawczy w zakresie nauk prawniczych, administracyjnych i ekonomii.
W ramach tej kolekcji powstanie podkolekcja, w której udostępnione będą treści multimedialne na zasadzie usługi strumieniowania zawierające „utwory” multimedialne przygotowywane na użytek dydaktyki oraz związane z najważniejszymi wydarzeniami na uczelni.

podrzędne

Kolekcji: 5

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektro…

Studia Lubuskie są czasopismem naukowym powstałym w 2005 roku w Instyt…

Półrocznik Wroclaw Review of Law, Administration and Economics jest …

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji