Kolekcja

Tomowy Katalog Alfabetyczny dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, tzw. Bandkatalog.

Tomowy Katalog Alfabetyczny dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (Stadtbibliothek, Breslau) zaczęto spisywać ok. 1866 r. Hasłem w katalogu jest nazwisko autora, a w przypadku dzieł anonimowych pierwszy rzeczownik występujący w tytule tzw. substantivum regent. W wielu przypadkach ma on charakter katalogu przedmiotowego. Dotyczy to haseł takich jak nazwy krajów, gór, rzek, państw, miejscowości, pod którymi wykazywano piśmiennictwo ich dotyczące. Katalog zawiera też hasła ogólne, takie jak Akademien, Gesangbuch, Kalender, Krieg, Zeitungen itd. W katalogu nie występują litery C i V, w miejscu C jest odsyłacz zob. K a w miejscu V jest odsyłacz zob. F. W miarę narastania zbiorów zapisy stawały się mało czytelne i dlatego zamknięto go w 1930 r. Katalog liczy 289 tomów.

podrzędne

Kolekcji: 0

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji