Kolekcja

Kartograficzna Biblioteka Cyfrowa

Początki zbiorów Pracowni Historii Kartografii (PHK) sięgają lat 20. XX w., kiedy we Lwowie Eugeniusz Romer założył Instytut Kartograficzny. Po II wojnie światowej Instytut i jego zbiory stały się częścią Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku zbiory PHK funkcjonują jako wypożyczalnia materiałów kartograficznych do zajęć dydaktycznych, a także jako kolekcja dawnych i współczesnych map i atlasów udostępnianych zainteresowanym badaczom z Polski i zagranicy.

Znaczną część kolekcji stanowią mapy i atlasy dawne, m.in. trzeci tom Civitates orbis terrarum Georga Brauna i Fransa Hogenberga z końca XVI w., ręcznie wykonany portolan Europy z XVI/XVII w., 9 tomów łacińskiej wersji Atlasu Maior... Joana Blaeu'a z 1662 r., mapy podręczne z przełomu XVII i XVIII w., atlas Śląska Homanna z 1752 r. Szczególnie ciekawym obiektem jest kopia najstarszego planu Wrocławia Weihnerów Contrafactur der Stadt Breslau z 1562 r.

W Kartograficznej Bibliotece Cyfrowej gromadzone są zdigitalizowane dzieła, znajdujące się w Pracowni Historii Kartografii.

podrzędne

Kolekcji: 2

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji