Kolekcja

Prof. Kazimierz Orzechowski

[…] Kazimierz Orzechowski urodził się w 1923 r. na kresach wschodnich, […] we Lwowie. Tutaj spędził dzieciństwo i młodość oraz ukończył polską szkołę powszechną i gimnazjum. Dalsze etapy edukacji kontynuował już w tragicznych dla Polski i Polaków warunkach okupacji bolszewickiego Związku Sowieckiego i narodowo-socjalistycznej Niemieckiej Rzeszy (1939-1945). Zapoczątkowane we Lwowie studia filologiczne (filologia klasyczna) i prawnicze w wyniku powojennej zmiany granic i będącej ich rezultatem przesiedleń, kontynuował już od 1946 r. na „nowych” kresach zachodnich we Wrocławiu, na powstałym tutaj pierwszym polskim Uniwersytecie i Wydziale Prawa, z którymi związał się na całe życie. Tutaj przeszedł kolejne szczeble akademickiej kariery. Jeszcze jako student prawa został zastępcą asystenta (1947) i młodszym asystentem (1948) w Katedrze Historii Ustroju Polski (następnie w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego), a po ukończeniu studiów prawniczych i napisaniu doktoratu starszym asystentem (1950) i adiunktem (1954), następnie docentem (1957), profesorem nadzwyczajnym (1962) i zwyczajnym (1976).

Jako nauczyciel akademicki okazał się znakomitym dydaktykiem, cenionym nie tylko przez władze dziekańskie, ale przede wszystkim przez studentów, zauroczonych formą i treścią ćwiczeń, konwersatoriów, proseminariów, seminariów i wykładów. Studentów zawsze cenił i szanował z wzajemnością i serdecznością okazywaną przez nich długo po ukończeniu studiów. Do niewątpliwych osiągnięć należy również wypromowanie kilkunastu doktorów nauk prawnych i historycznych oraz opieka nad kilkoma rozprawami habilitacyjnymi i awansami profesorskimi. Często bez inspiracji, zachęty i ojcowskiej troski Profesora nie byłyby one możliwe.

Dorobek naukowy Profesora jest prawdziwie imponujący zarówno pod względem ilościowym (ponad 400 opublikowanych prac) jak i merytorycznym. Koncentruje się on na historii ustroju i prawa Śląska w najszerszych ramach czasowych. Badania nad systemem ochrony mniejszości na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, uwłaszczeniem chłopów na całym Śląsku w XIX w., ogólnośląskim parlamentaryzmem oraz skarbowością zwieńczone kolejnymi monografiami i edycjami źródeł oraz syntezą (2005) historii ustroju Śląska w latach 1202-1740, sprawiły, że jest uznawany na najlepszego znawcę tej problematyki nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami […].

MJP

Więcej informacji »

podrzędne

Kolekcji: 0

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji