Kolekcja

Repozytorium CSNE

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE) jest międzywydziałową placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002 r. jako wspólny projekt UWr i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Repozytorium CSNE ma na celu udostępnianie materiałów naukowych i dydaktycznych przede wszystkim autorstwa pracowników naukowych Centrum, ale także doktorantów i studentów. Publikowane będą materiały z zakresu problematyki niemieckiej i europejskiej, a w szczególności relacji polsko­niemieckich. Zadaniem kolekcji jest także popularyzowanie interdyscyplinarnych dokonań z tego zakresu.

Das Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien (WBZ) ist eine inter-fakultäre Einrichtung der Universität Wrocław, die 2002 als Gemeinschaftsprojekt der Universität Wrocław und des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) ge-gründet wurde.

Das Ziel des Repositoriums des WBZ ist es, wissenschaftliche und didaktische Materi-alien vor allem wissenschaftlichen Mitarbeitern des Zentrums, aber auch Studenten und Doktoranden zugänglich zu machen. Veröffentlicht werden vor allem Materialien, die deutsche und europäische Problematiken – insbesondere die deutsch-polnischen Beziehungen – behandeln. Die Aufgabe der Sammlung besteht zudem in der Bereit-stellung interdisziplinärer Forschungsergebnisse in diesem Bereich.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji