Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Modele prawnej regulacji ryzyka a refleksyjność prawa

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Rozdział proponuje teoretyczną interpretację praktyk regulacji ryzyka poprzez prawo. W tych ramach prezentuje on podstawowe modele regulacji ryzyka, a następnie ukazuje przesłanki intelektualne, na których poszczególne modele zostały zbudowane. Jak zostaje wskazane, przesłanek tych szukać należy w szczególności w ramach socjologicznych teorii refleksyjności. Alternatywne interpretacje centralnej dla tych teorii kategorii, jaką jest refleksyjność, wiążą się z odmiennymi modelami regulacji ryzyka, formułowanymi w doktrynie i wdrażanymi w praktyce.W ramach rozdziału zarysowana zostaje potrzeba prowadzenia badań na trzech dopełniających się płaszczyznach, które można określić jako normatywną, socjologiczną i filozoficzną. Pierwsza z nich sprowadza się do rekonstrukcji normatywnych modeli regulacji ryzyka: jego oceny (definiowania) i zarządzania nim przy użyciu instrumentów prawnych. Druga płaszczyzna obejmuje badanie socjologicznych teorii refleksyjności, w tym refleksyjności prawa. Wreszcie na trzeciej płaszczyźnie analizie poddane zostają podstawowe filozoficzne interpretacje pojęć refleksyjności i refleksji. Rozważania prowadzone na wszystkich trzech płaszczyznach pozwalają na postawienie hipotezy, że fundamentalne rozstrzygnięcia dotyczące filozoficznych interpretacji zagadnienia refleksyjności przekładają się na określone teorie społeczeństwa (społeczne ontologie i epistemologie), a w konsekwencji także na konkurencyjne modele regulacji ryzyka w prawie.

Date issued:

2018

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maciej Pichlak

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2018

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95366

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information