Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji? Stanowisko Joela Feinberga, czyli sprzeciw wobec moralizmu prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Rozważania na temat wzajemnej relacji prawa karnego i moralności nieuchronnie prowadzą do pytania o to, jak dużą rolę odgrywają normy moralne w treści norm prawa karnego. A to z kolei rodzi refleksję nad tym, czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji. Wśród propozycji odpowiedzi na powyższe pytanie nie sposób pominąć stanowisko Joela Feinberga, który poddał szczegółowej krytyce poglądy opierające odpowiedzialność karną na aspekcie niemoralności danego zachowania, bez względu na fakt czy została wyrządzona tym zachowaniem jakakolwiek szkoda innym. W rozdziale podejmuję się przybliżenia argumentacji Feinberga przeciwko opieraniu prawa karnego na motywacji odwołującej się jedynie do potrzeby ochrony norm moralnych. Wskażę również na różnice w porównaniu do zasady krzywdy sformułowanej przez J.S. Milla, do której teoria kryminalizacji Feinberga bezpośrednio nawiązuje. Poruszona zostanie również kwestia odpowiedzialności karnej tzw. złego Samarytanina, którą Feinberg – przy całym swoim sprzeciwie wobec moralizmu prawnego – uważa mimo wszystko za uzasadnioną.

Date issued:

2018

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Derlich-Mielczarek

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2018

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95359

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information