Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jaka powinna być rola filozofii prawa w kształtowaniu polityki kryminalnej. Odpowiedzi na tak postawione pytanie można udzielić poprzez próbę stworzenia katalogu głównych problemów filozoficznych prawa karnego, dotyczących odpowiedzialności oraz kary i potencjalnych rozwiązań tych problemów. W rezultacie można wyróżnić pewne typy polityk kryminalnych, oparte na przyjmowanych założeniach filozoficznych dotyczących odpowiedzialności, zasad odpowiedzialności karnej i kary. Ustalenia co do odpowiedzialności i kary pozwalają dokonać wyróżnienia typów ukształtowania polityki kryminalnej, a w ramach każdego z nich można sformułować wytyczne co do zasad kryminalizacji oraz granic karania. Opracowanie dotyka także problemu upolitycznienia prawa karnego. Odpowiedzialność karna oraz kara są warunkowane nie tylko etycznie-filozoficznie, ale także politycznie. Wpływ polityki czy populizmu penalnego na kształt polityki kryminalnej wydaje się współcześnie bardzo duży i bez wątpienia powinien ustąpić namysłowi filozoficznemu, niesłusznie wypartemu przez doraźne interesy polityczne (w aspekcie faktycznym), ale i dogmatykę prawniczą oraz empirycznie zorientowaną kryminologię (w aspekcie naukowo-badawczym). W warstwie filozoficznej rozdział dotyka także zagadnienia odpowiedzialności karnej, sposobu jej pojmowania i relacji do (teorii) kary kryminalnej.

Date issued:

2018

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Michał Peno

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2018

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95356

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information