Object

Title: The old Polish family and the threat of violence and lawlessness ; Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Ryś, Jan

Abstract:

Old Polish family was threatened with violence and lawlessness on a scale unimaginableto modern man. On the one hand, these threats were the result of constant wars that carried conflagration, looting and the specter of slavery. On the other hand, specific understanding of justice by the nobility and assertion of their rights using military measures against their neighbors were the reason the wars were sometimes more violent and onerous than armed conflict. Old Polish family was also destroyed from theinside, usually through violence from the father, who in a patriarchal model had unlimited power, which was often abused in cruel and ruthless way. The only remedy was thelaw, but Old Polish system of justice lacked effective enforcement of the sentence,which gave the criminals a sense of impunity and the victims – despair and helplessness. ; Rodzina staropolska zagrożona była przemocą i bezprawiem na skalę niewyobrażalną dla współczesnego człowieka. Z jednej strony zagrożenia te były skutkiem nieustannie toczonych wojen, które niosły pożogę, grabieże i widmo niewoli. Z drugiej strony swoiste pojmowanie sprawiedliwości przez szlachtę i dochodzenie własnych racjina drodze zbrojnej, były powodem sąsiedzkich wojen, które czasami były bardziej brutalne i uciążliwe niż konflikty zbrojne. Rodzina staropolska niszczona była także od wewnątrz, najczęściej poprzez przemoc ze strony ojca, który w patriarchalnym modelu miał nieograniczoną władzę, której często nadużywał w sposób okrutny i bezwzględny.Jedynym środkiem zaradczym miało być prawo, jednak staropolski wymiar sprawiedliwości był pozbawiony skutecznej egzekucji wyroku, co dawało przestępcom poczucie bezkarności a poszkodowanym zwątpienie i bezradność

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; doi: 10.23734/wwr20162.087.101 ; e-ISSN 2300-5866

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 87-101

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jan Ryś

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2018

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

55

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80508

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information