Object

Title: Work – family life – society – education. Everyday livefrom the perspective of the concepts of Erich Frommand Theodore Brameld ; Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja. O codzienności w optyce koncepcji Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

The aim of this paper is to portray the influences of cultural processes on the professional and family life of the modern, Western societies. The text contains the review of the literature on the subject depicting the symptoms of reconciling career with familylife. With reference to the analyses conducted by Erich Fromm and Theodore Brameld,a diagnosis of social conditions contributing to disorders of the work – family life balanceis put forward. The summary embraces number of conclusions that should be addressed to the overall sphere of education. Consequently, the purpose of the teachers’work should not exclusively concern relaying specialist knowledge to pupils whom which they teach, nor preparing young people to the work, as the key task is rather to „teach human beings how to be a man, how to reach the level of a complete, coherentpersonality at peace with others”. Thus, in order to support a well-balanced functioning of the society, education must have an effective influence on the process of establishing standards of the „art of being” in world of the daily life ; Celem artykułu jest ukazanie oddziaływań procesów kulturowych na życie zawodowe i rodzinne współczesnych społeczeństw Zachodu. Tekst zawiera przegląd literatury przedmiotu, opisującej przejawy godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda przedstawiona została diagnoza warunków społecznych, które przyczyniają się do zaburzeń równowagi na linii praca – życie rodzinne. Podsumowaniem całości jest kilka postulatów pod adresem edukacji. Celem pracy nauczycieli nie powinno być wyłącznie przekazywanie uczniom specjalistycznej wiedzy, w ramach wykładanego przez nich przedmiotu i przygotowanie młodych ludzi do pracy. Ich zadaniem jest raczej „[...] nauczanie istot ludzkich, jak być człowiekiem, jak osiągnąć poziom pełnej, bogatej osobowości będącej w zgodzie z innymi”. Edukacja, aby mogła wspierać zrównoważone funkcjonowanie społeczeństwa, musi mieć wpływ na kształtowanie standardów „sztuki bycia” w świecie życia codziennego

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; doi: 10.23734/wwr20162.071.084 ; e-ISSN 2300-5866

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 71-84

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Iwona Paszenda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2018

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

65

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80506

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information