Object

Title: Controlled games: motif of child’s play in early modernDutch literature ; Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawywe wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

The aim of this article is to analyse the motif of play appearing in early modernDutch literature, from the perspective of the humanistic pedagogical ideas. These werehumanist educators, such as Erasmus of Rotterdam and Juan Luis Vives, who started torecognize the pedagogical and educational benefits of game playing. The author discussesa manner in which the humanistic pedagogical ideals are reflected in the domainof the didactic literature, propagating ideal patterns of behavior. The paper addressesthe mentioned problem by analyzing the phenomenon of play present in the one of themost popular Dutch didactic treatises Marriage (Houwelyck, 1625) of 17th-century poetand moralist Jacob Cats (1577–1660). It turns out that the motif of play presented in thetreatise affects different contexts: educational, pedagogical and moral. Furthermore, thepoet evaluates the concept of play by making a distinction between good and badgames. This division serves him as a metaphor of an ideal and non-ideal upbringing andparenthood. The analysis also shows that by recognizing the educational benefits of thisform of entertainment, play, unless purposeful and useful, raises moral doubts, what,according to Jacob Cats and the mentioned humanist educators, has constituted its existencein the child’s world ; Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej. To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób, w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszych niderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznego poety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka. Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej.To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób,w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszychniderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznegopoety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; doi: 10.23734/wwr20162.029.040 ; e-ISSN 2300-5866

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 29-40

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Kozikowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2018

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

61

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80503

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information