Object

Title: Wizerunek relacji między mężem a żoną w społeczno-filozoficznej refleksji nad wychowaniem okresu pełnego średniowiecza (na przykładzie „De regimine principum” Idziego Rzymianina)

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented. ; Przedmiotem artykułu jest wizerunek relacji między mężem a żoną, jaki został nakreślonyw XIII-wiecznym traktacie o wychowaniu De regimine principum autorstwa Idziego Rzymianina. Należał on do najbardziej popularnych „zwierciadeł władców” w okresie średniowiecza. Idzi ukazuje, jak powinny układać się właściwe relacje małżeńskie, przede wszystkim poprzez nakreślenie powinności i sposobu postępowania męża wobec żony. W jego gestii pozostaje troska o jej rozwój moralny. Ma prowadzić ją do umiarkowania, milczenia i stałości (ad temperantiam & ad taciturnitatem & ad stabilitatem). W pożyciu małżeńskim ma kierować się zasadami nauki Kościoła, zaopatrywać żonę w odpowiednie dobra materialne, okazywać oznaki miłości oraz udzielać stosownych upomnień w sytuacji jej niewłaściwego zachowania. Pouczenia, jak właściwie postępować z żoną, formułuje Idzi w kontekście przypisanego mężowi zwierzchnictwa nad nią i będącej jej rezultatem powinności kierowania jej osobą. Przypisanamu prerogatywa wynika z naturalnego podporządkowania kobiety mężczyźniez racji jego przewagi nad nią pod względem roztropności i rozumu. Rząd, jaki mąż sprawuje nad żoną, nie ma być rządem rodzica nad dzieckiem ani pana domu nad sługą .Mąż powinien traktować żonę jak towarzyszkę (tamquam socia). Naturalnym elementem relacji małżeńskich jest amicitia (miłość), do której powstania, jak można przyjąć, wiedzie wspólne życie i która przejawia się w tym, jak się do siebie odnoszą. Właściwe wypełnianie przez męża, jak i żonę przypisanych im powinności miało być gwarantem ich harmonijnego współżycia, chociaż zdecydowanie większa odpowiedzialność spadałana męża z racji naturalnej wyższości mężczyzny nad kobietą.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; doi: 10.23734/wwr20162.017.027 ; e-ISSN 2300-5866

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.14 (2/2016), s. 17-27

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Witold Brzeziński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2018

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

82

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80502

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information