Obiekt

Tytuł: System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Abstrakt:

Problematyka pracy koncentruje się wokół roli jaką współczesne systemy patentowe mają do odegrania w gospodarkach, dla których najistotniejszym zasobem stała się wiedza, w tym przede wszystkim stanowiąca fundament tworzonych wynalazków, wiedza techniczna. Publikacja stanowi próbę uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy w analizowanym obszarze oraz wskazanie tych zagadnień, które z perspektywy ekonomii budzą najwięcej kontrowersji. Ich dotychczasowe podejmowanie w literaturze przedmiotu cechuje wybiórczość i koncentracja przede wszystkim na aspektach prawnych. Brakuje natomiast kompleksowego omówienia powyższego problemu w ujęciu nauk ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie nowej roli systemów patentowych, dzięki której po modernizacji dotychczasowej struktury, weryfikacji obowiązujących w nim reguł oraz usprawnieniu systemu informacyjnego, ich funkcjonowanie w większym niż dotychczas stopniu przystosowane zostałoby do wymogów rynkowych. Publikacja składa się z części teoretycznej opartej na studiach literaturowych oraz empirycznej, w której wykorzystano metodę analizy cytowań patentowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywna realizacja funkcji informacyjnej stanowi dla systemów patentowych zarówno wyzwanie jak i szansę na usankcjonowanie w nowej roli, zgodnej z wytycznymi gospodarowania opartego na wiedzy. Tworzenie i udostępnianie zweryfikowanych merytorycznie zasobów specjalistycznej wiedzy, wykorzystywanej do celów badawczych oraz w praktyce inżynieryjnej tworzy bowiem możliwość realnego oddziaływania na aktywność wynalazczą warunkującą postęp techniczny.

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-54-0

DOI:

10.34616/23.19.019

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-06-19

Data dodania obiektu:

2019-04-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

103

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102011

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji