polski   english  

Zawęź wg atrybutów

Zawęź wg kolekcji

Wyniki wyszukiwania

Szukane:
[Miejsce wydania = ("Wrocław" lub \[Breßlau\] lub Wratislaviæ lub \[Bresslaw\] lub \[Wrocław\] lub Vratislauiæ lub \[Wratislavia\] lub "(Wratisl[avi]ae Silesior[um])" lub Breszlau lub "[i.e. Wrocław]" lub Breslae lub Vuratislauiae lub \(Bresslaw\) lub Wratislaviae lub Breßl. lub \[Breslau\] lub \(Breslaw\) lub Vratislaviæ lub Vratisl\[aviae\] lub Breslaw lub Vratislauia lub \(Breßlaw\) lub Vratislaviae lub Breslau lub Uratislaviae lub \[Wratislaviae\] lub Breslæ lub Bresslau lub Breßlau lub \[Wrocław\?\] lub Bresslaw lub Breßlaw)]