Object

Planned object

Title: Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175

Object collections:

Last modified:

Oct 15, 2018

All available object's versions:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96889

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information