PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe regionu Dolnego Śląska. Raport z ustaleń seminarium naukowego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS-E/19/2018

Autor:

Michalewska-Pawlak Małgorzata, Klimowicz Monika, Moroń Dorota

Temat i słowa kluczowe:

foresight ; inwestycje społeczne ; prognozowanie przyszłości ; Dolny Śląsk

Abstrakt:

Raport prezentuje wyniki wieloetapowego postępowania badawczego, dotyczącego prognozowania wyzwań rozwojowych stojących przed Dolnym Śląskiem oraz opracowanie rekomendacji z zakresu inwestycyjnej polityki społecznej, będącej odpowiedzią na te wyzwania.Główną metodą badawczą zaprezentowaną w raporcie jest foresight, który ma charakter prognostyczny i obejmuje formułowanie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju przyszłości, na podstawie posiadanych danych, w procesie zbiorowej refleksji. W pierwszej fazie foresight’u podjęte zostało zadanie mające na celu identyfikację sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku oraz istniejących trendów zmian społecznych, za pomocą skanowania sygnałów lokalnych. Na drugim etapie zespół badawczy przeanalizował zebrane sygnały i wyznaczył główne trendy zmian. Analiza trendów przeprowadzona została z zastosowaniem metody Delphi. Wyodrębnione trendy zostały następnie wykorzystane w trzecim etapie realizacji badań, do analizy ich wpływu na sytuację życiową i społeczną wyodrębnionych grup obywateli: uczących się nastolatków, seniorów, migrantów, bezrobotnych absolwentów i osób niepełnosprawnych, w perspektywie nadchodzących dziesięciu lat. Ostatni, czwarty etap zrealizowanych badań polegał na opracowaniu rekomendacji dla realizacji inwestycji społecznych w regionie Dolnego Śląska, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych ryzyk społecznych oraz wzrostu jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Realizacja tej metody wymagała nie tylko dysponowania aktualnymi danymi i informacjami dotyczącymi danej dziedziny życia społecznego, ale także doświadczenia i intuicji badaczy podejmujących wysiłki na rzecz diagnozowania przyszłości. Obok zaangażowania naukowców, w realizacji badań brali udział także studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

raport

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor opisu:

M.S.