Show structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych

Creator:

Grzybowski, Marcin ; Grzybowski, Marian

Subject and Keywords:

prywatność ; kampania wyborcza ; blog ; wolność słowa ; dobra osobiste

Abstract:

Blogi są łatwą do sporządzenia formą wypowiedzi, niekosztowną, powszechnie dostępną dla internautów, jednak ich popularność niesie za sobą szereg problemów natury prawnej, w tym – problemy związane z możliwością zniesławienia innych osób lub naruszenia ich prywatności. Należy także zauważyć wzrost znaczenia tej formy komunikowania się także i w kampaniach wyborczych. Stawia to przed organami państwa konieczność podjęcie decyzji o zakresie prawnego uregulowania zasad ich tworzenia. Wyborem ustawodawcy jest pozostanie przy generalnej regulacji gwarancyjnej (jak w szwedzkim Akcie o Formie Rządu i posiadającym rangę konstytucyjną Akcie o Wolności Wypowiedzi) bądź też sięganie po regulacje bardziej wyspecjalizowane (jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 114) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marian Grzybowski ; © Copyright by Marcin Grzybowski