PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta

Autor:

Kajdanek, Katarzyna. Red. ; Pluta, Jacek. Red.

Temat i słowa kluczowe:

diagnoza społeczna ; jakość życia ; osiedla ; problemy społeczne ; czas wolny ; miejski system konsumpcji

Abstrakt:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”. Badania przeprowadzono za pomocą techniki wywiadu indywidualnego ze wspomaganiem komputerowym CAPI metodą Random Route na próbie 2001 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-80 lat przy kontroli płci i wieku oraz przestrzeni miasta podzielonej na 29 rejonów stanowiących przestrzenne agregaty 49 wrocławskich osiedli.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski

Współtwórca:

Błaszczyk, Mateusz ; Borowik, Iwona ; Dolińska, Kamilla ; Kłopot, Stanisław W. ; Kozdraś, Grzegorz ; Krysiński, Dawid ; Makaro, Julita ; Żurek, Grzegorz

Data utworzenia:

2017

Typ zasobu:

raport

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/26.17.055

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; © Copyright by Urząd Miasta Wrocławia

Autor opisu:

jk