Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rola islamistycznej przemocy politycznej na Zachodzie w tworzeniu mechanizmów autocenzury

Tytuł odmienny:

The role of Islamic political violence in the West in creating mechanisms of self-censorship

Autor:

Wójcik, Jan

Temat i słowa kluczowe:

political violence ; terrorism ; Islam ; Islamism ; Muhammad ; freedom of speech ; blasphemy ; censorship ; self-censorship

Abstrakt:

The subject of this article is an analysis of the terrorist attacks perpetrated by the members of the jihadist movement against artists, journalists, activists, and politicians who have violated Islamic sacrum. In addition, the author discusses their influence on initiating self-censorship mechanisms with regard to issues considered seditious by Muslims. Furthermore, the author attempts to diagnose the contemporary state of Western societies in the context of protecting freedom of speech and artistic expression and in opposition to sharia law, which is contrary to those ideas. The presented article reveals the extent to which non-government alagents (in this instance – the jihadist organizations) effectively limit the openness of public debate

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Beta-Druk

Współtwórca:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data:

2007-

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65158-11-6 ; ISSN 2080-332X

Język:

pol ; eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznychi Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego& Authors, Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm