Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Formy i rodzaje przemocy

Tytuł odmienny:

Forms and types of violence

Autor:

Jedlecka, Wioletta

Temat i słowa kluczowe:

violence ; aggression ; perpetrator ; victim ; suffering ; humiliation

Abstrakt:

This article aims to present the issue of violence. Even the very definition of violenceis problematic. Violence is most often understood as an interaction betweenpeople based on the use of overwhelming force. Violence is not tantamount toaggression. What distinguishes violence is unequal power relations between theparties. When it comes to violence, power always rests with the perpetrator, while in case of aggression, it is balanced. Violence is aimed at inflicting damage to the victim, causing the victim pain and suffering, or humiliating the victim. Thereare different types of violence, e.g. sexual, psychological, physical, economic, and that caused by negligence. Furthermore, violence may be structural, symbolic, or instrumental, etc.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Beta-Druk

Współtwórca:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data:

2007-

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65158-11-6 ; ISSN 2080-332X

Język:

pol ; eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznychi Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego& Authors, Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm