Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ewakuacja osób niepełnosprawnych w sytuacji kryzysowej

Autor:

Filaber, Joanna

Temat i słowa kluczowe:

ewakuacja ; sytuacja kryzysowa ; niepełnosprawny ; plan zarządzania kryzysowego

Abstrakt:

Celem rozdziału jest omówienie tematyki ewakuacji osób niepełnosprawnych w czasie potencjalnego i realnego zagrożenia bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskiem końcowym jest teza, że podstawowym obszarem odpowiedzialnym za wykluczenie niepełnosprawnych są nie tylko bariery architektoniczne i urbanistyczne, lecz przede wszystkim brak zmian legislacyjnych. W tym stanie prawnym niezbędne jest utworzenie spójnego, przejrzystego sytemu prawnego gwarantującego szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych ewakuowanych według kryterium pierwszeństwa, które powinno być dokonane w formie standardowych procedur operacyjnych – na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-08-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Joanna Filaber

Autor opisu:

TK