Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawa publiczne osób niepełnosprawnych

Autor:

Kessler, Marta ; Mielczarek, Justyna

Temat i słowa kluczowe:

edukacja ; pomoc społeczna ; ochrona zdrowia ; osoba niepełnosprawna ; prawa publiczne

Abstrakt:

Pełna integracja osób niepełnosprawnych w celu utworzenia warunków do swobodnej realizacji ich potrzeb jest głównym postulatem formułowanym w dyskusji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tego powodu zwraca uwagę zagadnienie publicznych praw podmiotowych. Dotyczą one obszarów mających szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw osób niepełnosprawnych., tj.: ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-08-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Marta Kessler, Justyna Mielczarek

Autor opisu:

TK