PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Koncepcja "Trójmorza" w polityce zagranicznej Polski po 2015 roku

Autor:

Sienkiewicz, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

Trójmorze ; polityka zagraniczna ; granice regionu ; współpraca ; wspólnota interesów ; bezpieczeństwo energetyczne ; hub gazowy ; kryzys Unii Europejskiej ; Rosja

Abstrakt:

Artykuł zawiera opis treści realizowanej w ramach polskiej polityki zagranicznej koncepcji Trójmorza. To ważny kierunek w realizowanej po 2015 roku polityce zagranicznej Polski. Jest on traktowany przez obecne władze jako sposób na sprostanie wyzwaniom jakie stwarza kryzys Unii Europejskiej oraz przeciwstawienie się zagrożeniom płynącym z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Celem polskiej polityki nie jest tworzenie nowych sformalizowanych struktur ale konsolidacja państw regionu wokół konkretnych problemów i zagadnień. Dąży się do wypracowania regionalnej wspólnoty interesów i na tej podstawie podejmowana wspólnych inicjatyw przede wszystkim na forum Unii Europejskiej. Koncepcja Trójmorza zakłada także współpracę państw regionu przy realizacji konkretnych projektów infrastrukturalnych: w zakresie transportu gazu ziemnego oraz tworzenia kołowych i wodnych szlaków komunikacyjnych, łączących państwa regionu na kierunku Północ-Południe.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2300-4282 ; DOI: 10.23734/26.17.046

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Marcin Sienkiewicz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.