Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Utopijna wizja wychowania pedagogiki serca Marii Łopatkowej w kontekście wartości czasów współczesnych

Autor:

Piecuch, Ewelina

Temat i słowa kluczowe:

Łopatkowa Maria ; wartości ; pedagogika serca ; utopia ; wychowanie ; współczesność ; szkoła ; nauczyciel ; uczniowie

Abstrakt:

Maria Łopatkowa stworzyła nurt pedagogicznym o nazwie pedagogika serca, który opierał się na autorskiej wizji podmiotowego poszanowania dzieci. Utopijna, idealistyczna, pozostawiająca wiele do życzenia koncepcja wychowania młodego pokolenia składnia do refleksji nad wartościami idealistycznego wychowania a realiami, jakie niesie współczesne życie. Jest to spojrzenie pełne humanizmu na pozycję dziecka w sytuacji zmiany w jego przestrzeni osobistej, edukacyjnej i rodzinnej. Pedagogika serca kryje w sobie ponadczasową utopijną wizję ścierania się pozytywnych intencji z ograniczeniami i niedoskonałościami świata, w którym rządzi konsumpcjonizm, pośpiech i ciągła zmiana. Realne spojrzenie na dziecko jako na jednostkę nie w pełni ukształtowaną, pozostającą w ciągłym rozwoju, posiadającą swoje mocne, jak i słabe strony, wynikające z sytuacji, w jakiej się znalazło, pokazuje wizję autorki nurtu jako niemożliwą do zrealizowania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Gromysz, Jowita. Red. ; Włodarczyk, Rafał. Red.

Data wydania:

2016

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-62618-23-1

Język:

pol

Powiązanie:

Utopia a edukacja, T.1, s. 185-197.

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Ewelina Piecuch

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.