Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Atopia w teorii systemów autopojetycznych

Autor:

Głażewski, Michał

Temat i słowa kluczowe:

utopia ; atopia ; antyutopia ; wolny rynek ; Luhman ; Willke ; system autopojetyczny ; społeczeństwo eksterytorialne ; społeczeństwo wiedzy

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest fenomen atopii – jednej z możliwych form społecznych „realnej” utopii, która pojawiła się we współczesnym globalnym świecie wraz z towarzyszącymi jej derywatami, jak dystopia i heterotopia. Praca składa się z sześciu części: 1. Uśmiech Kota z Cheshire; 2. Fenomen atopii; 3. Atopia według Willkego; 4. Atopia wolnego rynku; 5. Maszyny aniołów; 6. Eksterytorializacja społeczeństwa. Główną ideą artykułu jest opisanie i rozważenie oryginalnej koncepcji stosunku do studium nowoczesnego społeczeństwa opracowanego przez Helmuta Willkego, niemieckiego profesora socjologii na Uniwersytecie w Bielefeld. Prymarnie atopia oznacza przede wszystkim „niemiejsce” i pojawia się z reguły jako forma społecznej koegzystencji, gdy konstytutywne cechy utopii – odległość oraz czas – tracą swoją relewancję i zanikają w świecie Internetu i globalnej cyfrowej łączności satelitarnej. Ale ten proces ma swoje konsekwencje – tworząc nowy status wiedzy, zmienia człowieka, generuje nowe znaczenie państwa narodowego i świata.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Włodarczyk, Rafał. Red. ; Gromysz, Jowita. Red.

Data wydania:

2016

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-62618-23-1

Język:

pol

Powiązanie:

Utopia a edukacja, T.1, s. 37-54.

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Michał Głażewski

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.