PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosunki polsko-amerykańskie po uzyskaniu przez Polske członkostwa w Unii Europejskiej

Creator:

Habowski, Mirosław

Subject and Keywords:

Polska ; USA ; bezpieczeństwo ; tarcza antyrakietowa ; współpraca wojskowa ; NATO

Abstract:

Podstawową dziedziną współpracy polsko – amerykańskiej jest bezpieczeństwo. Polska jest sojusznikiem USA w NATO, co przejawiało się jej zaangażowaniem w wojnę w Iraku i w Afganistanie. Będąc zainteresowana przede wszystkim tradycyjnymi funkcjami NATO, wynikającymi zwłaszcza z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, z dużą otwartością odnosiła się do amerykańskich postulatów globalizacji funkcji Sojuszu. W okresie rządów J. Kaczyńskiego RP usiłowała dokonać bilateralizacji wzajemnych stosunków, nawet kosztem NATO. Służyć miał temu udział w amerykańskim programie budowy tarczy antyrakietowej. Koncepcja ta szybko się załamała, a wraz z wyborem na prezydenta USA B. Obamy znaczenie Polski dla USA jeszcze bardziej zmalało.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Mirosław Habowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.