PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Stosunki polsko-amerykańskie po uzyskaniu przez Polske członkostwa w Unii Europejskiej

Autor:

Habowski, Mirosław

Temat i słowa kluczowe:

Polska ; USA ; bezpieczeństwo ; tarcza antyrakietowa ; współpraca wojskowa ; NATO

Abstrakt:

Podstawową dziedziną współpracy polsko – amerykańskiej jest bezpieczeństwo. Polska jest sojusznikiem USA w NATO, co przejawiało się jej zaangażowaniem w wojnę w Iraku i w Afganistanie. Będąc zainteresowana przede wszystkim tradycyjnymi funkcjami NATO, wynikającymi zwłaszcza z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, z dużą otwartością odnosiła się do amerykańskich postulatów globalizacji funkcji Sojuszu. W okresie rządów J. Kaczyńskiego RP usiłowała dokonać bilateralizacji wzajemnych stosunków, nawet kosztem NATO. Służyć miał temu udział w amerykańskim programie budowy tarczy antyrakietowej. Koncepcja ta szybko się załamała, a wraz z wyborem na prezydenta USA B. Obamy znaczenie Polski dla USA jeszcze bardziej zmalało.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Data:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2300-4282

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Mirosław Habowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.